Indreptar la spovedanie

CUPRINS

Introducere 
Ce este pacatul?
Ce urmari are pacatul?
Spovedania
Cele 10 porunci
Cele sapte pacate de moarte
Pacate strigatoare la cer
Datorii fata de viata sufleteasca a aproapelui
Porunci privitoare la viata trupeasca a aproapelui
Pacate streine
Pacate impotriva Duhului Sfant
Cele 9 porunci bisericesti
Diferite pacate
Sfaturi  

CELE 10 PORUNCI

 

Porunca întâi: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi dumnezei afară de mine.

 

 1. Crezi în Dumnezeu?

 

 1. Crezi în Sfânta Treime?

 

 1. Îl adori pe Dumnezeu?

 

 1. Îl iubeşti?

 

 1. Îl cunoşti? Te-ai silit spre a afla ceva despre Dumnezeu din cărţile Sfintei Scripturi, cărţile bisericeşti sau de altundeva?

 

 1. Nu cumva crezi în farmece?

 

 1. Nu ai umblat pe la ghicitori, prezicători?

 

 1. Nu faci spiritism?

 

 1. Nu crezi în vise? Crede numai în Dumnezeu.

 

 1. Nu cumva dai mai multă cinstire unei fiinţe sau lucru decât lui Dumnezeu?

 

 1. Nu preţuieşti banul, mâncarea sau vinul, femeia sau bărbatul, mai mult decât pe Dumnezeu?

 

 1. Ai cârtit vreodată împotriva lui Dumnezeu?

 

 1. Nu ai deznădăjduit din cauza vreunui necaz, supărare sau orice alt rău venit asupra ta?

 

 1. Nu te-ai împotrivit adevărurilor şi învăţăturii creştine?

 

 1. Nu ai citit cărţi împotriva credinţei?

 

 1. Nu ai dat altuia să citească?

 

 1. Nu ai fost la adunările necredincioşilor?

 

 1. Nu ai citit cărţile şi revistele lor cu scopul aflării altui adevăr decât cel al Bisericii?

 

 1. Nu ai apărat necredinţa sau sectele sau mahomedanismul?

 

 1. Nu ai dus daruri sectarilor?

 

 1. Nu crezi în credinţe deşarte sau păgâneşti? Că mi-a ieşit un preot înainte îmi merge rău, mi-a ieşit un coşar îmi merge bine, mi-a ieşit cu plinul sau cu golul etc.?

 

 1. Este Dumnezeu centrul preocupărilor tale?

 

 1. Ţi-ai pus întotdeauna nădejdea în Dumnezeu?

 

 1. Crezi că există Rai sau Iad?

 

 1. Crezi că va fi Judecată?

 

 1. Nu te încrezi prea mult în bunătatea lui Dumnezeu şi în felul acesta nu te temi de judecată?

 

 1. Nu crezi că Dumnezeu nu te mai poate ierta din cauza prea multelor (tale) şi grelelor păcate?

 

 1. Ai cerut totdeauna ajutorul lui Dumnezeu?

 

 1. Ţi-ai făcut regulat rugăciunile? Seara, dimineaţa şi la prânz?

 

 1. La Biserică mergi regulat?

 

 1. La rugăciune şi în Biserică te gândeşti numai la Dumnezeu?

 

 1. Peste zi îţi mai aduci aminte de Dumnezeu?

 

 1. Mulţumiri I-ai adus lui Dumnezeu după toate faptele tale?

 

 1. Şi înainte de a face ceva I-ai cerut ajutorul?

 

 1. Rugăciunile nu le spui câteodată numai din obicei sau să te scapi?

 

 1. Nu te gândeşti în altă parte în timpul rugăciunii?

 

 1. Nu-ţi vin gânduri că nu te mai poţi mântui?

 

 1. Nu ai amânat pocăirea spre bătrâneţe?

 

 1. Nu cauţi să mergi târziu la Biserică?

 

 1. Asculţi slujba atent?

 

 1. Nu râzi, nu vorbeşti sau nu te uiţi după lume în Biserică?

 

Porunca a doua: Să nu-ţi faci chip cioplit nici asemănarea vreunui lucru, din câte sunt în cer, pe pământ, în ape sau sub pământ, nici să te închini lor, nici să le slujeşti.

 

 1. Nu cumva crezi că unii oameni sunt mari şi au valoarea pe care a avut-o Mântuitorul? Exemplu: filosofii sau şefii de religii.

 

 1. Crezi în Sfintele Icoane?

 

 1. Cel de închinare le dai?

 

 1. Nu crezi cumva că Icoana este chiar Sfântul pe care îl zugrăveşte?

 

 1. Nu cumva crezi în oameni-femeia ta, bărbatul tău, copilul tău, etc?

 

 1. Nu te închini vreunui lucru, banului, mâncării, băuturii sau altor plăceri?

 

 1. Nu cumva mintea este singura ta lege şi faci numai ceea ce-ţi spune ea?

 

Porunca a treia: Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.

 

 1. Ai înjurat vreodată de Dumnezeu Tatăl sau de Mântuitorul Iisus Hristos?

 

 1. Ai înjurat de Îngeri, Arhangheli?

 

 1. Ai înjurat de Sfânta Fecioară?

 

 1. Ai înjurat de Sfinţi, Biserică, Paşte, Candelă, Icoane, Cruce şi altele?

 

 1. Ai adus numele Domnului drept mărturie mincinoasă?

 

 1. Ai luat altfel de mărturii: ochii tăi, viaţa ta, mântuirea sufletului tău? Căci Mântuitorul a zis: Vorba ta să fie da şi nu; căci ce e mai mult vine de la diavol.

 

 1. Ai drăcuit? Ai trimis pe alţii la dracu sau pe tine?

 

 1. Ai obiceiul să blestemi pe cei ce-ţi fac rău? Mântuitorul ne-a învăţat să ne rugăm pentru ei.

 

 1. Jurământ fals ai depus?

 

 1. Dar jurământ adevărat?

 

 1. Nu întrebuinţezi ca jurământ formula "zău", care este prescurtarea lui "pe Dumnezeul meu"?

 

Porunca a patra: Adu-ţi aminte de Ziua Domnului, şase zile să lucrezi, iar a şaptea să o serbezi.

 

Ziua Domnului este Duminica. Aceeaşi valoare o au şi toate sărbătorile instituite de Sfânta Biserică, de peste an.

 

 1. Ţinut-ai toate Duminicile şi sărbătorile?

 

 1. Fost-ai în toate aceste zile la Biserică?

 

 1. Cei din casa ta le-au ţinut, au fost la Sf. Biserică, nu i-ai oprit pentru vreun lucru?

 

 1. Altora nu le-ai dat de lucru în aceste zile? Nu mergi prea târziu la Biserică?

 

 1. Ziua Domnului o serbezi cum trebuie? Sau e pentru tine o zi obişnuită sau o zi de chefuri şi petreceri? Dimineaţa mergi la Biserică? După masă citeşti cărţi folositoare, ziditoare de suflet?

 

 1. Te îngrijeşti de suflet mai mult în această zi decât în altele?

 

 1. Nu ai făcut sau ai participat la clăci?

 

 1. Nu te porţi cu necuviinţă în Biserică?

 

 1. Nu ai hulit Biserica şi pe slujitorii Sf. Altar?

 

 1. Pe preoţi îi cinsteşti ca pe slujitorii lui Dumnezeu? Nu-i batjocoreşti? Nu-i bârfeşti spunându-le păcatele?

 

 1. Te rogi pentru ei? Îi asculţi?

 

Porunca a cincea: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi.

 

 1. Nu ţi-ai bătut părinţii sau socrii?

 

 1. Nu i-ai înjurat sau persecutat?

 

 1. Ai ascultat sfaturile lor?

 

 1. Nu i-ai înşelat cu ceva?

 

 1. Nu le-ai speculat buna credinţă?

 

 1. Când au fost în necazuri i-ai ajutat?

 

 1. Slujbe după moarte le-ai făcut?

 

 1. Fraţii, surorile, le-ai ajutat?

 

 1. Ai purtat grijă de soţie, de copii? Căci Sf. Pavel zice: Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de cei din casa sa, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5, 8)

 

 1. Nu ţi-ai bătut soţia? Nu te-ai purtat rău cu ea? N-ai înjurat-o?

 

 1. Soţul ţi l-ai cinstit? Soţia sau soţul ţi-ai iubit ca pe tine însuţi?

 

 1. Nu ţi-ai înşelat soţul sau soţia?

 

 1. Nu i-ai făcut viaţa mai grea? Nu eşti cicălitor?

 

 1. De cele sufleteşti ale celor din casa ta te-ai îngrijit suficient?

 

 1. Cum te-ai purtat cu părinţii sufleteşti? Naşi, profesori, preoţi? I-ai respectat şi i-ai ajutat?

 

 1. Nu ai fost obraznic sau încăpăţânat cu părinţii?

 

 1. Nu i-ai supărat? Mâniat?

 

 1. Nu i-ai vorbit de rău, batjocorit?

 

 1. Nu ai râs de neputinţele lor?

 

 1. Ai luat seama să-şi facă datoriile religioase?

 

 1. Nu te-ai ruşinat de ei?

 

 1. Nu ţi-ai cheltuit banii pe lucruri nefolositoare (tutun sau alte plăceri) şi în felul acesta ai lipsit familia de cele trebuitoare?

 

De eşti părinte

 

 1. Ai îndreptat pe copii tăi pe drumul Bisericii, cu fapta şi cu cuvântul?

 

 1. Nu le-ai dat exemplul tău de certuri, beţii, vorbe porcoase, minciună, furt, necinste, clevetire, lene?

 

 1. Nu cumva trăieşti în concubinaj şi copiii văd acest lucru?

 

 1. Pentru faptele rele: certuri, minciună, bătaie, furt, i-ai pedepsit? Nu cumva din milă i-ai cruţat?

 

 1. Pentru copiii tăi, soţie, soţ, fraţi, surori, părinţi, ai făcut rugăciuni?

 

 1. Nu ai fost prea aspru, sau prea blând cu copiii tăi?

 

 1. Slugi rele care să înveţe copiii lucruri stricăcioase de suflet nu ai ţinut?

 

De eşti tutore

 

 1. Ţi-ai îndeplinit toate îndatoririle materiale şi morale faţă de copil?

 

De eşti stăpân

 

 1. Cum te-ai purtat cu servitorii sau ucenicii tăi?

 

 1. Le-ai plătit leafa cinstit, nu le-ai reţinut pentru cine ştie ce motive?

 

 1. I-ai îndemnat să-şi facă datoriile religioase?

 

 1. Nu i-ai îndemnat să facă vreun păcat?

 

De eşti slugă

 

 1. Ai ascultat stăpânii, patronii etc.?

 

 1. Ţi-ai îndeplinit cu hărnicie toate datoriile?

 

 1. Nu le-ai lucrat de mântuială?

 

 1. Nu le-ai furat ceva?

 

 1. Nu le-ai povestit casa?

 

Porunca a şasea: Să nu ucizi

 

 1. Nu cumva ai ucis vreodată cu voie sau fără voie?

 

 1. Nu doreşti să ucizi, nu ai gânduri de răzbunare? Ai lăudat pe cineva care a omorât?

 

 1. Nu doreşti moartea cuiva, fie pentru a-i lua averea, femeia, bărbatul etc?

 

 1. Nu ai bătut pe cineva?

 

 1. Nu ai ameninţat?

 

 1. Nu urăşti pe cineva, eşti împăcat cu toţi cunoscuţii?

 

 1. Doreşti rău cuiva, moarte, pagubă?

 

 1. Te bucuri de răul ce se întâmplă semenului?

 

 1. Cum te porţi cu cei din jur?

 

 1. De eşti bărbat ai admis lepădarea de copii?

 

 1. De eşti femeie, nu ai lepădat prunc cu voie?

 

 1. Nu ai căutat să te sinucizi direct sau indirect?

 

 1. Ai făcut vânătoare?

 

Porunca a şaptea: Să nu preacurveşti.

 

Curvie face cel necăsătorit; preacurvie cel căsătorit.

 

 1. Nu ai curvit sau de eşti căsătorit n-ai preacurvit?

 

 1. Nu trăieşti în concubinaj?

 

 1. Nu păcătuieşti împotriva firii: onanie sau homosexualitate?

 

 1. Nu cumva pofteşti să curveşti cu bărbatul sau femeia altuia?

 

 1. Nu cauţi prilej de curvie?

 

 1. La lucruri ruşinoase nu te gândeşti prea mult?

 

 1. Nu cauţi să-ţi aduci aminte de asemenea scene?

 

 1. Nu vrei să vezi părţile ruşinoase ale corpului?

 

 1. Nu vorbeşti lucruri ruşinoase?

 

 1. Nu ai citit cărţi care să-ţi producă plăceri sexuale?

 

 1. Nu ai îndemnat pe altul să facă acest păcat?

 

 1. Nu ai făcut pe altul să păcătuiască prin îmbrăcăminte sau gătire?

 

Porunca a opta: Să nu furi.

 

Preotul nu poate ierta furtul neînapoiat; deci să restitui ceea ce ai furat şi apoi spovedeşte-te.

 

 1. N-ai furat bani sau alte obiecte de la stat, societate sau vreun om?

 

 1. N-ai păgubit pe alţii?

 

 1. Pe cel păgubit l-ai despăgubit?

 

 1. De averea altuia, încredinţată ţie, ai avut destulă grijă?

 

 1. Bani sau alte obiecte pe care le-ai luat împrumut, le-ai restituit?

 

 1. Ai primit lucruri furate?

 

 1. Lucrurile găsite le-ai dat înapoi?

 

 1. N-ai schimbat hotarele pământului cu vecinul tău?

 

 1. N-ai îndemnat pe altul să facă acest lucru?

 

 1. N-ai luat dobândă prea mare?

 

 1. N-ai falsificat vreo marfă, n-ai vândut-o ca marfă bună?

 

 1. La cântar sau socoteală n-ai înşelat?

 

 1. N-ai luat de la cel mai mic decât tine lucruri cu de-a sila?

 

 1. N-ai luat mită?

 

 1. N-ai învăţat copiii să fure?

 

 1. N-ai gânduri de îmbogăţire pe căi necinstite?

 

Porunca a noua: Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui.

 

 1. N-ai jurat strâmb?

 

 1. N-ai minţit?

 

 1. N-ai adus mărturii mincinoase?

 

 1. Te-ai purtat corect cu semenul tău?

 

 1. Nu l-ai minţit?

 

 1. Nu cumva ai purtat minciuni?

 

 1. Nu cumva ai umblat cu poveşti de la unul la altul?

 

Porunca a zecea: Să nu pofteşti şi să nu doreşti nimic, din ceea ce vezi că are fratele tău.

 

 1. Dorit-ai femeia, fiica, bărbatul sau fiul aproapelui tău?

 

 1. Dorit-ai averea vecinului?

 

 1. Nu ai dorit starea socială a celui mai mare ca tine?

 

 1. N-ai urât din această cauză pe vecin?

 

 1. N-ai dorit casa, sau pământul, sau vita, sau lucrul fratelui tău?Ultima actualizare ( joi, 21 decembrie 2006 )
 
.
Main Menu
Introducere
Biografie
Fotografii
Poezii
Scrisori
Indreptar spovedanie
Stiri
Download
Resurse Web
Carte de oaspeti
Contact
Statistici
User Menu
Arhiva
Audio
Video